Każda pomoc się liczy.

Hotele, pensjonaty i inne instytucje, które przyjęły uchodźców pod swój dach potrzebują pilnego wsparcia!