Czy radny Kamil Orpel straci mandat?

Kamil Orpel opozycyjny radny Powiatu Wałbrzyskiego może mieć poważne problemy z prawem. Jego oświadczeniem majątkowym za rok 2021 zajmie się prokuratura. Doniesienie w tej sprawie zamierza złożyć Starosta Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski, który jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, zawiadomi prokuraturę, urząd skarbowy oraz wojewodę dolnośląskiego jutro. Ze zgromadzonych przez redakcję informacji wynika, że radny Kamil Orpel prawdopodobnie zataił w swoim oświadczeniu majątkowym za rok 2021 dochód w wysokości 30.000 zł. Dochód ten pozwolił radnemu Orplowi wejść w posiadanie 50% udziałów nieruchomości, na której radny Orpel buduje swój prywatny dom.  

Radny Kamil Orpel na podstawie art. 25c Ustawy o samorządzie powiatowym zobowiązany jest do składania oświadczeń majątkowych. Redakcja dokonała analizy oświadczeń radnego Orpla od roku 2019 do roku 2021 i zauważyła nieścisłości w deklarowanych przez niego danych dotyczących nieruchomości gruntowej. Radny Orpel w oświadczeniach za rok 2019 i 2020 deklaruje, że posiada 50% własności w nieruchomości gruntowej o wartości 60.000,00zł. Według oświadczeń radnego, we wspomnianych latach 2019-2020, 50% własności w tym gruncie warte jest 60.000 zł, a sam grunt nie jest niczym zabudowany. Jednak już w roku 2021 radny Orpel deklaruje, że posiada  100% własności w wyżej wymienionej działce, a sama działka zabudowana jest domem jednorodzinnym w budowie. W swoim oświadczeniu majątkowym za rok 2021 radny Orpel nie podnosi jednak wartości działki, której jest już jedynym właścicielem i nadal utrzymuje, że warta jest ona 60.000 zł. Co gorsze, nie wskazuje źródła dochodu, na podstawie którego wszedł w posiadanie drugiej połowy nieruchomości.

W międzyczasie działka zyskuje na wartości choćby ze względu na fakt, że została uzbrojona w media takie jak woda, prąd i gaz. Inną kwestią, o którą zapytamy WPWiK, jest zasadność uzbrajania prywatnej działki w infrastrukturę wodociągową na koszt samorządowej spółki jaką jest WPWiK w Wałbrzychu.

Radny Orpel dokonuje w dniu 14 listopada 2022 roku korekty swojego oświadczenia majątkowego za rok 2021, ale nadal nie podaje źródła dochodu, który otrzymał w marcu roku 2021, na podstawie którego stał się jedynym właścicielem działki budowlanej.

 Nasze ustalenia potwierdził starosta wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski, który zapewnił nas, że  podejmie właściwe kroki w celu wyjaśnienia tej sprawy.

Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym powoduje odpowiedzialność karną na podstawie art. 233 § 1 i 6 Kodeksu Karnego i zagrożone jest karą od 6 miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności. Jeśli mimo upływu dodatkowego terminu oświadczenie nie zostanie złożone, skutkuje to wygaśnięciem mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta), radnego (gminy, powiatu, województwa) – stanowi ustawa o samorządzie gminnym.

Radny Orpel jest więc kolejnym radnym po Jarosławie B (zatrzymanym po jeździe pod wpływem alkoholu), który mimo poparcia i zaufania prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja może mieć poważne problemy z prawem.

3 thoughts on “Czy radny Kamil Orpel straci mandat?

  1. Struga , Jabłów, ludzie nie mają przyłącza do wodociągów….. A jak ktoś ma chody to ma i to za free na prywatną działkę? Ja też chcę!!!

  2. Mieszkam nieopodal i wiem,że prąd był już podlączony do „Starzyka”więc problemu z podłączeniem prądu do tej działki na pewno nie było, Starzyk załatwiał wodociągi i z tym problemu też nie było, gazu tam nie ma na pewno do tej pory z tego co wiem rozwiązaniem była pompa cieplna ,wiem to bo byłem zainteresowany kupnem tej działki i wiem ,że z podłączeniem mediów nie było na pewno problemów ,więc skąd takie bzdury opisują,chyba tylko żeby komuś zaszkodzić😏

  3. Warto przejrzeć o
    2 ostatnie ośiadczenia majątkowe Romana Szełemeja i jego żony. Wcześniejsze też wiele powiedzą, ale jego jakoś nikt nie chce ruszyć. Czy znana z praworządności prokuratura walbrzysko-śidnicka i inne slużby zajmie się „młodym” Orplakiem, bo Szełemejem jakoś nie chce?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *